Expo Internationale Metz spéciale Nizinny Club de France 07/11/2010

10 Nizinny

Ponadto CHABER 1 EXC CACIB ( CCHM ) 
EMOCJA GLOWNA de Kaillhanes 1 EXC CACS RCACIB ( = CACIB ) ( CIF )
EKTOR de Kaillhanes 1 EXC RCACS ( CIM ) prop. Viviane Knopp